Mediacje Rodzinne Wrocław - Pomoc w sprawach rodzinnych

Mediacje Rozwodowe Wrocław: Wspólne Rozwiązania w Trudnych Chwilach

Mediacje Rodzinne

Rozwód to czas pełen emocji, ale mediacje rozwodowe oferują parze szansę na konstruktywne rozwiązanie konfliktów. Mediator, jako neutralna strona, pomaga znaleźć spersonalizowane i sprawiedliwe rozwiązania, uwzględniające indywidualne potrzeby obu małżonków. Proces ten pozwala zachować kontrolę nad decyzjami dotyczącymi przyszłości, jest szybszy i mniej kosztowny niż postępowanie sądowe. Mediacje poprawiają komunikację, a ich zasady obejmują dobrowolność, tajność, równość stron, skupienie na przyszłości i spisanie ostatecznego porozumienia. To szacunek, współpraca i otwarta komunikacja w trakcie trudnego procesu rozwodowego. 

W sprawach rodzinnych do głosu często dochodzą emocje, które niekiedy zaburzają obiektywny obraz sytuacji, w której znalazły się strony. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalisty prowadzącego mediacje rodzinne. Jako profesjonalny mediator pomogę Państwu rozwiązać problemy zaistniałe między członkami rodziny dotyczących m.in.:

  • obowiązku alimentacyjnego,
  • kontaktów z dziećmi i sprawowania władzy rodzicielskiej,
  • podziału majątku
  • uzgodnienia zasad opieki nad dorosłymi członkami rodziny.

Czy warto wziąć udział w mediacji?

Oczywiście, że tak. Jako strona, często nie dopuszczamy do siebie innej wersji wydarzeń niż własna, oczekując jednocześnie pożądanej przez nas postawy i podejścia od strony przeciwnej. Korzystając z pomocy mediatora, zyskują Państwo możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, a także potrzeb i oczekiwań.

Jako doświadczony mediator wiem, jak stworzyć atmosferę do rozmowy na równych warunkach i z poszanowaniem każdej ze stron. Taktownie formuję narrację i ukierunkowuję rozmowę, zachęcając do planowania przyszłości zamiast rozpamiętywania przeszłości. Jako bezstronny mediator nie oceniam klientów i prowadzę postępowanie w taki sposób, aby każda ze stron czuła się usatysfakcjonowana.