Mediacje majątkowe

Mediacje majątkowe

W sprawach rozwodowych zaraz po ustaleniu warunków opieki nad dziećmi kolejną ważną kwestią jest podział majątku małżonków. Prowadzę mediacje majątkowe, w ramach których pomogę Państwu wykonać ważny krok w kierunku polubownego rozstania i ugodowego rozwiązania kluczowych, życiowych kwestii. Podjęcie takich rozmów pozwala:

  • znaleźć rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla obu stron,
  • dokonać podziału majątku w ramach sprawy rozwodowej, bez konieczności zakładania kolejnego postępowania sądowego,
  • ograniczyć koszty finansowe i emocjonalne,
  • uniknąć decyzji, które mogą zostać narzucone przez sąd.

Mediacje w sprawach cywilnych

Rodzaje Mediacji Majątkowych

Mediacje majątkowe prowadzę nie tylko w przypadku rozwodu, ale również w każdym konflikcie, w którym istotnym czynnikiem jest majątek. Podejmuję się mediacji w sprawach cywilnych, o zapłatę, zniesienia współwłasności, uzyskanie zachowku czy dokonanie działu spadku.

 

Mediacje dziedziczenia Wrocław:

Dotyczą podziału majątku po śmierci osoby, w tym nieruchomości, majątku finansowego, przedsiębiorstw lub innych aktywów.

Mediacje rodzinne związane z majątkiem Wrocław:

Obejmują rozstrzyganie sporów majątkowych w rodzinie, takie jak spory o spadek, darowizny, czy umowy rodzinne dotyczące współwłasności lub zarządzania majątkiem.

Mediacje w sprawach spadkowych Wrocław:

Skupiają się na rozwiązaniu sporów między spadkobiercami dotyczących podziału majątku po zmarłej osobie, w tym roszczeń do spadku.

Mediacje w sprawach nieruchomości Wrocław:

Koncentrują się na rozwiązaniu sporów dotyczących nieruchomości, takich jak podział wspólnego majątku nieruchomego, konflikty związane z umowami najmu, czy prawa do korzystania z danej nieruchomości.

Mediacje w sprawach finansowych Wrocław:

Obejmują rozstrzyganie sporów dotyczących finansów, inwestycji, kredytów, czy też podziału wspólnych kont bankowych.

Mediacje w sprawach spółdzielczych Wrocław:

Dotyczą rozwiązania sporów związanych z majątkiem spółdzielczym, takie jak konflikty dotyczące współwłasności nieruchomości czy zarządzania wspólnym majątkiem.